Weerbaar door theater

Stel je eens voor… Je bent een kind van 8 jaar. Je doet enorm je best om vriendjes te maken maar dit lukt niet zo goed en je weet niet echt hoe dat komt. Wat nu als er iets is waardoor je zelfvertrouwen krijgt van alle keren dat je een interactie aangaat? Eerst is het spannend en durf je niet zoveel, je reageert zoals je altijd doet maar je ziet ook hoe anderen reageren en gaat dit ook uitproberen. Je ervaart wat deze reacties bij jou teweeg brengen en ziet hoe anderen erop reageren. Je hoeft niet bang te zijn voor de gevolgen en juist dat maakt dat het leuk is. Je gaat het ongemerkt steeds vaker doen, ook in het dagelijkse leven en vanzelf ga je je anders voelen. Je hebt meer zelfvertrouwen gekregen.

Voor wie is een weerbaarheidstraining bedoeld?

Als een kind in sociale situaties steeds dezelfde reacties geeft dan heeft het vaak moeite om zich staande te houden in interactie met anderen. Interactie met anderen is een basisbehoefte en het voorziet kinderen van bouwstenen voor hun zelfbeeld. Een gebrekkige sociale interactie heeft dus invloed op het zelfbeeld en dus zelfvertrouwen. Het kind zal niet goed weten wat het moet doen en blijft hangen in gedrag wat de interactie negatief beïnvloed. Een vicieuze cirkel is het resultaat. Deze weerbaarheidstraining kan helpen uit deze cirkel te ontsnappen.

Op welke manier wordt theater in deze training ingezet? 

Improviseren maakt je sterk en geeft je zelfvertrouwen! Je ervaart dat je invloed hebt en de scenes die bij improviseren tot stand komen hebben geen invloed op de werkelijkheid. Spelenderwijs krijg je meer gedragsvaardigheden en het spelplezier maakt dat je een positieve ervaring krijgt in interactie. Het zaadje van zelfvertrouwen krijgt de kans om te groeien en te bloeien. Het toepassen in het dagelijkse leven gaat dan bijna vanzelf. Het geeft je het vertrouwen dat je onverwachte situaties aan kan en dat zorgt voor een andere houding maar ook andere reacties uit je omgeving.

Waar bestaat de pilot precies uit?

Elke les begint met een warming up om het lijf en de stem op te warmen en het denken en de controle los te maken. De kern van de les is elke keer een thema en er zijn 4 thema’s:

1: stevig staan

2: fouten maken

3: grenzen

4: samenwerken

Aan het einde van iedere les spelen we compliment-bal.

De laatste les is een evaluatieles waarin er met de leerlingen gekeken wordt naar alle ervaringen en er ook uitgewisseld kan worden.

De volgende vaardigheden komen spelenderwijs aan bod:

Impulsbeheersing
Stevig staan
Samenwerken
Afstemmen
Flexibiliteit
Plezier
Veiligheid

De docent

Wilma van der Ven is beeldend en dramatherapeut en heeft ruim 10 jaar ervaring met leerlingen in het speciaal onderwijs. Zij heeft gewerkt met methodes zoals Kanjertraining, Keitraining en Rots en Water. Ook ontwikkelde zij de cursus Samen Spelen voor kleuters die moeite hebben met samenspel. Bij een cursus Improviseren op een BSO ontdekte zij dat alle leerlingen die deelnamen aan het einde van de cursus meer zelfvertrouwen uitstraalden, er meer samengewerkt werd en de leerlingen over zichzelf zeiden dat zij meer vertrouwen hadden in zichzelf. Het idee voor een eigen weerbaarheidstraining was geboren.

Deze training op uw school?

Neem contact op met Ekt